Bình luận

Công cụ nãy sẽ tự động vẽ ra các vùng kháng cự và Hỗ trợ


Hãy liên hệ TPACADEMY để nhận được miễn phí công cụ hỗ trợ này kèm theo hướng dẫn sử dụng