Bình luận

Công cụ này sẽ tự động vẽ ra các vùng là khối order block


Hãy liên hệ TPACADEMY để nhận được miễn phí công cụ hỗ trợ này kèm theo hướng dẫn sử dụng