Bình luận

Công cụ hỗ trợ này sẽ tự động vẽ trendline cho bạn trên biểu đồ MT4


Hãy liên hệ TPACADEMY để nhận được miễn phí công cụ hỗ trợ này kèm theo hướng dẫn sử dụng