Bình luận

Ở phần trước tôi đã hướng dẫn bạn phương pháp vẽ Trendline cho trường hợp nối Đỉnh với Đỉnh và Đáy với Đáy trong xu hướng tăng và xu hướng giảm. Ở bài viết này tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn bạn cách vẽ Trendline nối Đỉnh với Đáy và Đáy với Đỉnh hướng lên.

1. Phương pháp vẽ Trendline Đáy với Đỉnh hướng lên

Vẽ Trendline Đáy với Đỉnh hướng lên

Để vẽ được đường xu hướng Đáy với Đỉnh hướng lên chúng ta cần xác định được các Đáy và các Đỉnh trên biểu đồ. Đặc điểm của các Đáy và các Đỉnh này là: Đáy phải ở mức thấp hơn Đỉnh.

Vẽ đường xu hướng trendline Đáy với Đỉnh hướng lên (Cặp XAUUSD, D1)

Khi đó ta tiến hành kẻ đường xu hướng (hướng lên) từ Đáy (I) đến Đỉnh (K). Đây là phương pháp vẽ đường xu hướng trên các biểu đồ giao dịch khá phổ biến.

Vẽ đường xu hướng trendline Đáy với Đỉnh hướng lên (Cặp USDCAD, D1)

Phương pháp vẽ Trendline Đỉnh với Đáy hướng lên

Vẽ Trendline Đỉnh với Đáy hướng lên

Để vẽ được đường xu hướng Đỉnh với Đáy hướng lên chúng ta cần xác định được các Đáy và các Đỉnh trên biểu đồ. Đặc điểm của các Đáy và các Đỉnh này là: Đáy phải ở mức cao hơn Đỉnh.

Vẽ đường xu hướng trendline Đỉnh với Đáy hướng lên (Cặp BTCUSDT, D1)

Khi đó ta tiến hành kẻ đường xu hường từ Đỉnh (L) đến Đáy (M). 

Tương tự chúng ta cũng dễ dàng xác định và vẽ đường xu hướng Trenline trong trường hợp GBPUSD dưới đây:

Vẽ đường xu hướng trendline Đỉnh với Đáy hướng lên (Cặp GBPUSD, D1)

Khi giá phá xuống đường xu hướng này thì dấu hiệu đảo chiều xu hướng có thể xảy ra. Ví dụ trong trường hợp dưới đây, giá đã phá qua đường Trendline. Xu hướng đảo chiều từ tăng sang giảm.

Trendline bị phá vỡ xuất hiện đảo chiều xu hướng từ tăng sang giảm

Đây là một trong những phương pháp vẽ đường xu hướng (hướng lên) trên các biểu đồ giao dịch hiện nay. Vẫn còn nhiều phương pháp vẽ Trendline khác trong các phần tiếp theo. Mời bạn xem tiếp nhé!

Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm kiến thức từ trang web của TP Academy  Tại đây chúng tôi cung cấp cho bạn đầy đủ các kiến thức đầu tư từ cơ bản đến nâng cao.