Bình luận

Chương trình BONUS 30% sàn Startrader

  • Dành cho khách hàng mở tài khoản giao dịch lần đầu tại sàn Startrader:
  • Nạp tối thiểu: 200USD, khách hàng sẽ được nhận BONUS 30%.
  • Tiền thưởng tối đa là 4000USD (tương đương vốn nạp 13.400USD).
  • BONUS được sử dụng giao dịch trong 1 tháng (tính từ ngày khách nạp tiền để giao dịch), nếu khách hàng giao dịch đủ LOT theo yêu cầu thì sẽ được rút toàn bộ BONUS.
  • Điều kiện rút BONUS: Vốn * 30% * 0,2 = số lot yêu cầu.