Bình luận

Chương trình dành cho những khách hàng đã rút tiền thành công từ các nền tảng khác và gửi tiền vào STARTRADER

Quyền lợi:

  • Trợ cấp chuyển đổi 1%: khi khách hàng rút tiền thành công từ các nhà môi giới khác và gửi tiền vào tài khoản STARTRADER, khách hàng có thể được hưởng trợ cấp chuyển đổi 1%.
  • Phần thưởng hoàn tiền (ngưỡng tiền gửi ≥3000 USD): khi khách hàng gửi tiền thành công vào STARTRADER, khách hàng có tài khoản STP (Standard) sẽ nhận được 5 USD/lô tiền hoàn lại (tối đa là 200 USD) hoặc khách hàng có tài khoản ECN sẽ nhận được 2 USD/ lô hoàn tiền (Tối đa là 200 USD).