P3. MÔ HÌNH NẾN DOJI

23-02-2023

Mô hình nến Doji là mô hình nến mà giá đóng cửa và giá mở cửa bằng nhau hoặc gần bằng nhau, tức là thân…

Đọc thêm