Bình luận

1. Về thị trường chung và vĩ mô tháng ổ định. Duy trì nhận định trước đó, thị trường lình xình 1 thời gian, chưa có nguy cơ trong tháng 6, NĐT tập trung vào cổ phiếu riêng 

2.  Dòng tiền tham gia mạnh nhất ở nhóm BĐS (6 phiên gần nhất và trong 9 tuần gần đây nhóm BĐS chiếm tỉ trọng cao nhất thị trường 20 -25%).

Nhóm BĐS hưởng lợi xu hướng lãi suất giảm sớm và được hỗ trợ tích cực chính sách của Chính phủ. Thời điểm xấu nhất đã qua đối với ngành BĐS nhưng cần tạm tránh các doanh nghiệp có nhiều đối kháng như: Các doanh nghiệp nợ trái phiếu, chịu lãi vay lớn, dòng tiền âm, vốn hóa lớn . 

3. Trong nhóm BĐS thì dòng tiền chủ yếu gia tăng đột biến ở nhóm thị giá thấp. Dưới giá trị sổ sách (P/B tầm 0.5 đến dưới 1).  

Và nhóm BĐS KCN đã có bùng nổ vol sau tích lũy 1 thời gian dài, hđkd cốt lõi là phát triển dự án KCN được hưởng lợi từ dòng vốn FDI bền vững và nhu cầu tăng.

4. Khuyến nghị anh chị có thể tiếp tục nắm giữ tỉ trọng cp cao có kiểm soát (nếu có dấu hiệu sẽ có cảnh báo) . 

- Với khẩu vị đầu cơ thì nên tập trung ở cp vốn hóa nhỏ BĐS đã xuất hiện xu hướng và dòng tiền tăng rõ ràng. Sau giai đoạn gom hàng vol tăng mạnh thường 2- 4 tuần thì giá cổ phiếu thường biến động lớn nhất trong khoảng 2 tuần cuối cùng của xu hướng là giai đoạn nước rút. Vì vậy thị trường có thời gian cho mọi người hành động , không phải giai đoạn T+ ngắn hạn như Q1 .  

- Nhà đầu cơ phải kiên nhẫn vào vị trí sẵn sàng và chờ đợi nhưng cũng cần cảnh giác chú ý các tín hiệu để hành động quyết đoán để mua vào hoặc thoát ra khỏi thị trường .

3.  Với khẩu vị đầu tư anh chị có thể mua vào trong nhịp điều chỉnh nhóm midcap. Theo dõi: KBC, NLG, HDC, IDC, GVR, VTP, ....

Tham khảo:

  • Mua VTP 36.5 - 37 (30%)  target 45. Cổ phiếu điều chỉnh test lại MA200 vùng 36.3
  • MuaTCD giá mua 8.3 -8.4 target 10, hỗ trợ 8
  • Mua KHG giá 6.2-6.3 target 8, hỗ trợ 5.8

Nguồn: Chung Ngọc Mai - VNDirect