Bình luận

1. Nhận định đầu phiên 07/04

- Theo quán tính giảm mạnh cuối phiên qua thì VNI tiếp tục điều chỉnh phiên hôm nay test lại khoảng trống giá 1064 hoặc vùng 1060 khả năng sẽ có phục hồi trở lại.

- Xét nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn chưa tham gia đáng kể quá trình tăng và vol bán phiên qua vẫn ở mức thấp nên dư địa giảm về điểm số không nhiều.


2. Chiến lược tham khảo

Nhà đầu tư theo dõi phiên hôm nay. Không nên bán khi giảm.

- Nếu lực bán với thanh khoản cao thì thị trường cần 1-2 phiên biến động hẹp vol thấp lại để an toàn cho chiều mua

- Nếu lực bán vol thấp có thể quan sát giải ngân 1 phần với nhóm cổ phiếu sau khi điều chỉnh.

Chú ý nhóm :

  • Nhóm chứng khoán: FTS, MBS, CTS
  • Nhóm KCN: SZC, KBC, PHR AAA
  • Nhóm cơ bản, cổ tức: VTP, BMP

Nguồn: Chung Ngọc Mai - VNDirect