Bình luận

1. Nhận định thị trường chưa có gì thay đổi theo ngày 9/5  , nếu ko có thông tin gì mới xu hướng tiếp tục đi ngang có thể kéo dài nhiều tuần. Tin tốt ra tạo cơ hội bán

Chính phủ liên tục ra các chính sách nỗ lực hỗ trợ kinh tế là bệ đỡ tâm lý cho thị trường nên tin xấu từ bên ngoài ra cũng khó gãy tạo cơ hội chọn lọc mua. 

2. Tối nay CK Mỹ đón tin CPI tháng 4, thị trường chờ tin nên cả DJ và giá dầu gần như ít biến động . Khả năng CK VN nếu không có tin gì mới hôm nay cũng đi ngang biến động hẹp 1050 - 1055.

TT Mỹ vẫn tiềm ẩn bất ổn nhưng khả năng trong ngắn hạn phản ứng với tin chỉ mang tính cục bộ theo phiên chưa tạo thành xu hướng

Nước ngoài vẫn bán ròng ( tháng 4 bán 2900 tỷ ) nhưng tổ chức trong nước có 2 phiên liên tiếp quay lại mua ròng mạnh nhất trong 2 tháng sau thời gian bán ròng

Nguồn: Chung Ngọc Mai - VNDirect