Bình luận

1. Thị trường chung phục hồi mạnh vào cuối phiên lên 1116 điểm nhưng thanh khoản 2 phiên nay đã giảm mạnh so với phiên giảm điểm (8/6 ) cho thấy nhiều mã , nhóm mã không thu hút được dòng tiền ở vùng giá hiện tại, số mã tạo đỉnh ngắn hạn cũng tăng mạnh. 

2.  NĐT cần phân loại dạng cổ phiếu

-  Nhóm kéo xả (vol bán cao, vol phục hồi thấp, biến động biên độ mạnh): Nên tranh thủ thị trường phục hồi hạ tỉ trọng cổ phiếu

-  Nhóm mới tăng từ nền tích lũy giữ được, chờ mua bổ sung ở nhịp chỉnh. 

-  Nhóm tăng nóng biến động thiếu chặt chẽ nên hạ bớt . 

3. Mục tiêu hướng tới của VNI vẫn là 1150 điểm trong 1 vài tuần tới nhưng hiện tại 1120 là cản mạnh  NĐT chưa nên mua vào, đợi trong nhịp điều chỉnh để có giá vốn tốt hơn

 

Nguồn: Chung Ngọc Mai - VNDirect