Bình luận

1. Thị trường điều chỉnh nhưng áp lực bán không mạnh thể hiện qua thanh khoản giảm thì có thể hình thành các phiên tăng giảm đan xen chưa phải nhịp phân phối.

Dòng tiền nội yếu và và áp lực bán liên tiếp từ khối ngoại nên khó kì vọng phục hồi mạnh nếu không có tin hỗ trợ. Khả năng thị trường vẫn ở vùng đi ngang thêm 1-2 tuần đợi KQKD . 

2. Về kĩ thuật xu hướng chưa bị thay đổi vẫn trong biên tích lũy đi ngang .

Hỗ trợ quanh mức 1057 ( MA20 tuần và MA20 ngày) là mức hỗ trợ tin cậy . 

3. DJ phục hồi 380 điểm khi số liệu phản ánh lạm phát hạ nhiệt và DXY giảm hỗ trợ tâm lý cho TTCK trong nước . 

4. Dư địa giảm từ vùng hiện tại về hỗ trợ không nhiều nên NĐT không bán lúc giảm nhưng có thể tranh thủ hạ bớt tỉ trọng khi cổ phiếu phục hồi với khối lượng thấp

Nguồn: Chung Ngọc Mai - VNDirect