Bình luận

1. Thị trường ổn định, cân bằng quanh 1050 -1060. Điểm số gần như đi ngang 2 phiên do dòng tiền tập trung nhóm midcap và có sự điều tiết nhóm hóa lớn. Lượng cung thấp và lực cầu chờ sẵn quay trở lại nhanh nên VNI có thể trở lại xu hướng tăng ngắn hạn bất kỳ lúc nào, nếu VNIndex bị giảm dưới 1.050 điểm dư địa giảm điểm thấp, về vùng hỗ trợ 103x sẽ kích hoạt cầu mạnh.

2. Bắt đầu các Doanh nghiệp ra báo cáo KQKD, cho thấy diễn biến không bị tiêu cực với những doanh nghiệp vừa ra KQKD xấu có thể đã trong dự đoán của thị trường phần đa là xấu. Nên chú ý những doanh nghiệp có lợi nhuận quý I tốt, có KHKD 2023 tiếp tục tăng trưởng là điểm sáng sẽ hút tiền mạnh hơn .

3. Dòng tiền đầu cơ mạnh ở nhóm chứng khoán ( FTS, CTS, BSI) và BĐS ( DIG , CEO, TCD, BCG , ) .  

Các cổ phiếu đầu ngành đã có dòng tiền mạnh tham gia, và mức độ khi điều chỉnh thấp như: ANV, DBC, CTR, DGW, DGC, HAX.

Nguồn: Chung Ngọc Mai - VNDirect