Bình luận

1. Nhận định đầu phiên

- VNI đóng cửa 1068, tăng gần 8 điểm so với hôm qua nhưng KLGD giảm hơn 28%. Như vậy kể cả khi tăng hưng phấn tiền cũng hạn chế và thị trường phân hóa mạnh có tới 162 mã đỏ

- Kì vọng tăng trung hạn chưa thay đổi nhưng ngắn hạn trạng thái dao động tăng giảm đan xen trong biên độ đi ngang sẽ vẫn còn tiếp diễn có thể 1 - 3 tuần. Biên độ 1060 -1075 2.

- Cần theo dõi thêm đóng cửa tuần của cổ phiếu. 

- Nếu thị trường tăng hứng phấn có thể hạ bớt tỉ trọng các cổ phiếu tăng đến kháng cự mà vol yếu. Hiện tại nhóm CK và Bank chỉ xuất hiện 2 cổ phiếu sức mạnh giá tốt là VCI và VIB không phải toàn ngành .

2. Khuyến nghị

Dừng toàn bộ chiều mua trong hôm nay

Về 2 cổ phiếu mở mua đầu tuần này là DIG và AAA .

DIG: (đã khuyến nghị mua 50% vùng giá 20.2 +- 0.2)

DIG bị sàn bất ngờ vào cuối phiên. Tuy đã có hợp thức hóa bằng tin không quan trọng là thiếu diện tích NOXH và đã được đính chính trong thời gian ngắn. Nhưng nên thận trọng với các cp đầu cơ cao .

- Dừng toàn bộ hành động mua DIG , không trung bình giá.

- Bán khi cp hồi phục trở lại về vùng giá 20 - 20.5 mức quanh hòa vốn

Thường các cổ phiếu giảm sàn phiên đầu thời gian gần đây như (FTS, MBS, CTS, LSS,...) đều có xu hướng quay trở lại tăng về vùng giá trước khi giảm. Nên không bán khi bất ngờ giảm mạnh mà chờ hồi lại để bán. Nhưng sẽ tạo vùng dao động đi ngang 1-3 tuần (sức mạnh giá yếu đi).

- DIG vẫn là cp đầu cơ mạnh theo dõi quay trở lại nhưng mục tiêu không gia tăng cp và cần đưa về giá vốn thấp hơn. Vùng hỗ trợ dự kiến 18 -18.5

AAA: Nếu mua chỉ mua theo giá khuyến nghị 10.8 - 10.9, tối đa 11, không mua đuổi. Trạng thái cổ phiếu đang tích cực nắm giữ

Nguồn: Chung Ngọc Mai - VNDirect