Bình luận

1. Áp lực cung không lớn thanh khoản vẫn ở mức thấp nhưng cho thấy dòng tiền yếu không hút được cầu vào. VNI đóng cửa 1048.98 có khả năng hướng về kiểm định hỗ trợ ngắn hạn tiếp theo 1033- 1040.

2. NĐT cần quan sát phản ứng tại vùng hỗ trợ 103x Nếu có lực phục hồi rút chân kèm thanh khoản tốt mới đánh giá giải ngân.

3. Các nhóm lớn như bank, thép, nhóm vốn hóa lớn của BĐS và CK đều cho thấy suy yếu có thể kéo dài vùng đi ngang nhưng khó có động lực tăng trở lại. Thj trường chỉ chú ý được số ít cơ hội riêng lẻ. Có thể chú ý những doanh nghiệp có lợi nhuận quý I tốt, có KHKD 2023 tiếp tục tăng trưởng và khả năng thực thi kế hoạch.

Nguồn: Chung Ngọc Mai - VNDirect