Bình luận

1. Nhận định đầu phiên

Về cơ bản thị trường chủ yếu là đi ngang quanh 1050, thanh khoản đã giảm về mức thấp nhất 2 tháng. Lượng cung không lớn nên thị trường cũng khó giảm sâu, dư địa giảm thấp về hỗ trợ 103x sẽ có phục hồi lại. Dòng tiền vẫn đứng ngoài các nhóm lớn.

NĐT nên chú ý nhóm cp dòng tiền vào trong 2 tuần gần đây test lại hỗ trợ, tránh mua đuổi phiên tăng mạnh. Chọn lọc cổ phiếu Q1 khả quan và có khả năng thực hiện kế hoạch 2023.

2. Về các nhóm ngành:

- Nhóm chứng khoán:

  • LNTT Q1/2023 : SSI ( -33% ) , VND ( - 82% ), VCI ( -88%) , HCM ( - 55%) , MBS ( -39% ) , SHS ( -88%) , FTS ( -63% ) , BVS ( -44% ) , CTS ( -81% ) , BSI ( + 17% )
  • KQKD Q1 nhóm CK rất kém, khó thực hiện kế hoạch  . Tuy nhiên chú ý do nền so sánh Q1/2022 là đỉnh LN nên mức độ sụt giảm lớn ,  các Quý còn lại % tăng trưởng LN sẽ cải thiện hơn .
    SSI, BSI , MBS khả thi hơn nhóm còn lại.

- Nhóm KCN:

  • LNTT Q1 : SZC ( -84.4) , VGC ( -80% ) nhóm lớn kqkd tiêu cực khả năng thực hiện KH thấp  .
  • Nhóm khả quan hơn là  LHG, TIP, PHR có cổ tức tiền mặt cao, mức độ suy giảm LN thấp hơn PHR (-23%) nhờ bồi thường đất, LHG (-8%) nhờ doanh số bán đất, TIP (-15%)

- Tham khảo: Mua SSI 21.8 ky vọng 24 cắt lỗ 21

Vol mua chủ động gấp 3 lần vol bán, thanh khoản sáng nay cao hơn 2 phiên gần nhất. SSI tăng thị phần và KQKD khả quan hơn so với nhóm CK .

Nguồn: Chung Ngọc Mai - VNDirect