Bình luận

1. Về trung hạn: Trong 6 -8 tuần tới vẫn kì vọng VNI hướng tới chinh phục các mục tiêu cao hơn 1100 - 1120 - 1150 - 1170.

Có gần 50% số cổ phiếu đã vượt MA200 ngày nên việc VNI vượt MA200 ngày khả thi nhưng cần mất thời gian kiểm định có thể vài tuần quanh MA200 khi không có nhóm dẫn dắt và đà phục hồi chủ yếu từ NĐT cá nhân, tâm lý giao dịch dễ thay đổi.

NĐT có tỉ trọng danh mục thấp có thể nắm giữ. Chỉ tích lũy thêm cổ phiếu mục tiêu ở phiên điều chỉnh .

2. Về ngắn hạn: VNI có thể sẽ tăng và hướng lên vùng kháng cự mạnh tại 1080 - 1085 điểm và xuất hiện sự giằng co mạnh, các nhóm ngành đang luân chuyển nhanh . 

NĐT có tỉ trọng danh mục cao nên tranh thủ khi TT hồi về vùng 1080 - 1085 bán dần đưa tỉ lệ cổ phiếu về 50%. Ưu tiên bán nhóm đầu cơ theo dòng tiền, không có nội tại khi bắt đầu chững lại , bán cổ phiếu gặp kháng cự và nhóm cổ phiếu yếu kém, thị trường hồi cũng không hồi phục được

  • Hỗ trợ hiện tại 1063 ( MA10 )
  • Hỗ trợ mạnh 105x (chuỗi các đường MA ) nên mức độ rung lắc về điểm số không nhiều .

Chiều giải ngân nếu tham gia chỉ nên canh phiên chỉnh và cơ cấu mức ngang vốn, không gia tăng vốn từ tiền nhóm đầu cơ sang nhóm cp đang tích lũy và không bị điều chỉnh sâu, có kỳ vọng KQKD tiếp tục tăng trưởng.

Nguồn: Chung Ngọc Mai - VNDirect