Bình luận

1. Nhận định

TT vẫn duy trì tích cực, có thể rung lắc trong ngắn hạn nhưng mục tiêu trung hạn không đổi hướng tới vùng 1200

Hỗ trợ được nâng lên 1100 điểm

Kịch bản 1: Nếu TT tiếp tục tích cực phiên hôm nay giữ được trên 1125 thì khả năng quá trình tích lũy đã kết thúc và sang tuần sớm bước vào nhịp tăng hướng tới 1140 -1150 điểm

Kịch bản 2: Nếu phiên hôm nay điều chỉnh thì mức độ chỉnh không nhiều về MA5: 1118 khi này nến tuần là nến Doji, không làm thay đổi xu hướng. Thị trường khả năng cần thêm 1 tuần nữa dao động 1100 - 1130 (sau 4 tuần tích lũy 1100 - 1130 với thanh khoản cao, dòng tiền mạnh)  trước khi bước vào xu hướng tăng tháng 7

2. Khuyến nghị :

- NĐT trung hạn nắm giữ danh mục

- NĐT ngắn hạn chú ý quản trị tỉ trọng để chịu được rung lắc ( giai đoạn này thường chỉ rung lắc 3-5% ) , cơ cấu bán cp đạt taget , gặp cản để dành sức mua cho cp triển vọng ở hỗ trợ để chịu được rung lắc.

- Giữ trên 70% cổ phiếu cho mục tiêu cao hơn.

- Biến động hàng ngày  thị trường rung lắc khi gặp kháng cự và áp lực chốt lời của cp là tất yếu, view cho mục tiêu dài hơn cả thị trường và cổ phiếu mọi người quan sát khung tuần. Khả thi là TT sẽ sideway theo hướng tăng, các nhịp điều chỉnh sẽ đáy sau cao hơn đáy trước .

Nguồn: Chung Ngọc Mai - VNDirect