Bình luận

1. Nhận định đầu phiên

Thị trường chung vẫn tiếp tục biến động biên độ hẹp, VN30 suy yếu. Trong khi VNI vẫn giữ được kênh giá trên hỗ trợ 1030 thì VN30 đã đánh mất kênh giá, có khả năng suy yếu về vùng hỗ trợ thấp hơn quanh ngưỡng 1020 khi chịu áp lực bán ròng từ tổ chức. Khi này dòng tiền vẫn ưu tiên đầu cơ nhóm vốn hóa nhỏ có câu chuyện hỗ trợ.

2. Về các nhóm ngành:

Các nhóm thu hút dòng tiền đầu cơ trong quý II chủ yếu sóng kỳ vọng từ chính sách chưa đến từ lợi nhuận cần chú ý là :
 
- Nhóm chứng khoán: Với câu chuyện triển khai kiểm thử hệ thống KPX . Nhóm này cho thấy dòng tiền duy trì luân phiên các nhóm trong ngành ở nhóm vốn hóa vừa và nhỏ duy trì vùng khối lượng lớn đột biến, có động thái đánh lên của tạo lập.
 
- Nhóm BĐS phân hóa: Kỳ vọng ở chính sách giãn nợ , cho phép cơ cấu nợ , giảm lãi suất . Chú ý những DN đã thu xếp được nợ trái phiếu , không chịu áp lực phải đảo nợ trái phiếu quý 2 có dòng tiền mạnh như : NLG, DIG , TCD, BCG
 
- Nhóm điện: Câu chuyện quy hoạch điện 8 dự kiến trình CP trung tuần tháng 5 và câu chuyện trình tăng giá điện 10%. Cổ phiếu chú ý: PC1, TV2 , BCG , POW, PVS, GEG
 
- Nhóm bán lẻ: Câu chuyện giảm thuế VAT 2% bắt đầu từ 1/7 có thể quay lại vào tháng 5- 6 sau khi cổ phiếu điều chỉnh chiết khấu hợp lý sau KQKD kém. Chú ý : PET , DGW

Về tỉ trọng danh mục NĐT vẫn nên duy trì ở mức thấp khi VNI vẫn chưa hình thành rõ xu hướng, không mua đuổi khi tăng giá mạnh, có thể ưu tiên chia tỉ trọng giải ngân thành 2- 3 lần ở nhóm có kì vọng điều chỉnh về vùng hỗ trợ của cổ phiếu

Nguồn: Chung Ngọc Mai - VNDirect