Bình luận

1. Thị trường điều chỉnh về 1034.85 chưa có lực cầu xuất hiện, thiếu nhóm dẫn dắt, khả năng xu hướng giảm tiếp tục hướng về vùng hỗ trợ 1030 /1020 ( vùng đáy tháng 2, tháng 3 ). 

2. Áp lực bán tập trung ở nhóm cổ phiếu tính đầu cơ cao đã tăng mạnh trước đó. Nhóm này chỉ quan tâm đầu cơ trở lại khi giảm về hỗ trợ mạnh và tiết cung tạo mặt bằng giá cân bằng trở lại. 

Với nhóm vốn hoá lớn và vừa chưa thanh khoản điều chỉnh ở mức thấp mức độ rủi ro thấp nhưng thiếu động lực tăng giá. Thường nhóm này tăng cần có dòng tiền tổ chức tham gia nhưng hiện nay tổ chức và khối ngoại vẫn duy trì xu thế bán ròng .

3. NĐT vẫn tiếp tục giữ tỉ trọng ở mức thấp, nếu phiên nay tiếp tục giảm thì không nên bán theo đợi nhịp phục hồi và chỉ quan sát mua 1 phần cổ phiếu ở hỗ trợ khi có dấu hiệu cân bằng lại.

Nguồn: Chung Ngọc Mai - VNDirect