Bình luận

1. Xu hướng của VNI vẫn là tích lũy đi ngang giữ được trên hỗ trợ là khá tích cực. Việc VNI có phiên tăng phiên giảm trong biên độ 1055 -1075 cũng không làm thay đổi xu hướng , không quan tâm nhiều đến điểm số . NĐT cần tập trung vào nhóm cổ phiếu khỏe

2. NĐT vẫn có thể xem xét mua vào khi xuất hiện điều chỉnh trong phiên đối với các cổ phiếu thu hút được dòng tiền và vận động tích cực. Nhóm cổ phiếu theo dõi điểm mua duy trì theo khuyến nghị trước đó : VTP , SIP , DHG , PVS , PVD , LCG

MA200 ngày kéo xuống 1081. Dự kiến thị trường còn lình xình 105x - 1081 này nhiều tuần (biên độ điểm số hẹp). NĐT chưa cần lo ngại về xu hướng tập trung cổ phiếu riêng

 

Nguồn: Chung Ngọc Mai - VNDirect