Bình luận

1. Phiên giảm nhẹ hôm qua không thay đổi trạng thái kĩ thuật của thị trường xu hướng tích lũy đi ngang sẽ còn tiếp tục kéo dài.

  • Hỗ trợ gần 1030 /1020
  • Kháng cự gần 1050 /1060

Dòng tiền luân chuyển giữa các nhóm ngành, các phiên tăng và điều chỉnh đan xen nhau. Hầu hết các nhóm điều chỉnh với vol thấp sau khi có các phiên tăng vol cao sẽ tăng trở lại, ngoại trừ nhóm chứng khoán nhỏ đã xuất hiện 1 phiên phân phối vol lớn . Và tiêu cực đến từ nhóm họ VIN khi tạm thời có phiên đầu tiên đánh mất hỗ trợ.

Cần theo dõi nhóm VHM , VIC nếu phục hồi trở lại mới giúp thị trường cân bằng và tạo ổn định cho các nhóm nhỏ xoay vòng dòng tiền .

2. Chiến lược phù hợp vẫn là tỉ trọng vừa phải, phân bổ danh mục ra các cổ phiếu ưu tiên ở 3 - 5 nhóm ngành, tránh mua đuổi khi tăng giá mạnh vì biên độ tăng của cp khoảng 5 - 10%. Có thể tham gia mua từng phần khi cổ phiếu thuộc nhóm ngành có động lực tăng khi :

  • Ở nền hỗ trợ tích lũy cạn kiệt vol.
  • Hoặc đã tăng nổ vol mạnh sau đó mua khi chỉnh test trở lại

3. DJ tăng hơn 500 điểm phiên qua có thể hỗ trợ tâm lý cho TT tích cực buổi sáng

Nguồn: Chung Ngọc Mai - VNDirect