Bình luận

1. Nhận định đầu phiên

- NĐT đã hạ tỉ trọng vùng 103x -1040 tạm thời chưa nên vội giải ngân lại

- NĐT chưa bán kịp thì không nên bán nữa, đợi thị trường phục hồi trở lại. Khả năng có phục hồi khi giảm về vùng 1116 (MA20)

2. Vĩ mô quý II tăng trưởng thấp, lạm phát tiếp tục hạ nhiệt

- Tăng trưởng GDP đạt 4,14% trong quý II (cao hơn so với mức 3,28% trong quý I/2023) và 3,72% trong nửa đầu năm 2023 và là mức tăng trưởng quý II và 6 tháng đầu năm thấp thứ hai kể từ năm 2011.

- Tính chung trong 6 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) giảm 1,2% so với cùng kỳ.

- Trong 6 tháng đầu năm 2023, tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 10,9% so với cùng kỳ.

- Xuất khẩu và nhập khẩu lần lượt đạt 164,5 tỷ USD (-12,1% so với cùng kỳ) và 152,2 tỷ USD (- 18,2%).

- CPI tháng 6 tăng 0,27% so với tháng trước và 2,0% so với cùng kỳ, thu hẹp CPI bình quân của 6 tháng đầu năm 2023 xuống 3,29% (từ mức 3,55% trong 5 tháng đầu năm 2023).

Nguồn: Chung Ngọc Mai - VNDirect