Bình luận

1. Giao dịch của nhóm NĐT tuần qua

Tổ chức trong nước đã mua ròng nhẹ 105 tỷ sau 2 tuần nhóm này bán ròng mạnh - 1643 tỷ, tự doanh bán ròng nhẹ 44 tỷ, nước ngoài bán ròng 736 tỷ (trong đó tập trung STB - 421 tỷ), NĐT cá nhân mua ròng 674 tỷ.

2. Về các nhóm ngành

  • Dòng tiền tuần qua tăng đột biến ở nhóm BĐS ( tăng 30% so với mức trung bình 3 tuần trước đó ), duy trì mức cao ở nhóm chứng khoán và suy giảm ở nhóm ngân hàng
  • Nhóm thép suy yếu khó có động lực tăng  và nhóm đầu tư công cho thấy lực bán mạnh .
  • Dòng tiền cũng tập trung ở nhóm vốn hóa vừa và nhỏ ở nhóm nhạy với thay đổi lãi suất là chứng khoán và BĐS , nhóm vốn hóa lớn vận động yếu cho thấy tính đầu cơ ngắn hạn giai đoạn này cao

3. Về kĩ thuật  

  • VNI có phản ứng tích cực khi phục hồi từ vùng 1065 ( MA10 ) và đã lấp gap cho thấy lực cung được sẵn sàng hấp thụ, khó có sụt giảm sâu.
  • Vùng 1060 -1065 tiếp tục là hỗ trợ của tuần này
  • Thị trường hướng tới kiểm định các mốc kháng cự 1085 -1100.

4. Về thời gian

Khả năng thị trường vẫn ổn định tích lũy tăng giá trong 2-3 tuần tới trong bối cảnh các yếu tố vĩ mô bên ngoài cũng như trong nước chưa chưa xuất hiện thêm biến cố nào xấu hơn, chính sách tiền tệ quay đầu, NHNN tiếp tục mua tích trữ USD nhưng không có thực hiện việc hút tiền trên thị trường mở

Thị trường có thể suy yếu và thử thách vào giai đoạn cuối tháng 4 đầu tháng 5 vào mùa ra KQKD quý 1 được dự đoán khá tiêu cực ( thường các công ty có KQKD tốt ra trước )

Nguồn: Chung Ngọc Mai - VNDirect