Chào mừng quý nhà đầu tư đến với TP Academy!
12/01/2023

Sóng Elliott

P5. NHỮNG LƯU Ý CẦN BIẾT VỀ SÓNG ELLIOTT

Theo Lý thuyết Sóng Elliott, thị trường biến động trong những mô hình lặp lại gọi là Sóng. Chúng ta…

P4. BA QUY TẮC CHÍNH CỦA SÓNG ELLIOTT

Điều quan trọng nhất khi sử dụng lý thuyết Sóng Elliott trong giao dịch là bạn phải nhận diện đúng sóng.…

P3. SÓNG NẰM TRONG SÓNG ELLIOTT

Như đã đề cập ở những bài trước, Sóng Elliott có phân hình(fractals). Mỗi sóng lại được hình thành từ…

P2. MÔ HÌNH SÓNG ĐIỀU CHỈNH

Ở bài trước của lý thuyết Sóng Elliott, chúng ta đã tìm hiểu về tổng quan các mô hình của sóng. Tiếp…

P1. TỔNG QUAN CÁC MÔ HÌNH CỦA SÓNG

Học thuyết sóng Elliott ngày nay là một trong những công cụ phổ biến và được nhiều nhà đầu tư ứng dụng…
Top